Image11

Kon­takt

Bun­des­gar­ten­schau Mann­heim 2023 gGmbH

E 3, 2 in 68159 D-Mannheim

Telefon: +49 (621) 293-2023
E-Mail: buga2023@mannheim.de

Geschäfts­füh­rung

Michael Schnellbach

Geschäftsführer
E-Mail: michael.schnellbach@mannheim.de

Stab­stel­le

Peter Pressler

Strategie | Organisation
E-Mail: pressler.buga2023@mannheim.de

Laura Braun

Referentin der Geschäftsführung
E-Mail: braun.buga2023@mannheim.de

Tanja Binder

Pressesprecherin
E-Mail: tanja.binder@mannheim.de

Kauf­män­ni­scher Bereich | Con­trol­ling

Miriam van Hazebrouck

Leitung Kaufmännischer Bereich | Controlling
E-Mail: hazebrouck.buga2023@mannheim.de

Vera Zimmermann

Buchhaltung | Controlling
E-Mail: zimmermann.buga2023@mannheim.de

Aline Czerannowski

Ausschreibung | Vergabe
E-Mail: czerannowski.buga2023@mannheim.de

Mar­ke­ting | Kul­tur | Ver­an­stal­tun­gen

Kirsten Batzler

Leitung Marketing | Kultur | Veranstaltungen
E-Mail: kirsten.batzler@mannheim.de

Tabea Tangerding

Marketing | Kultur | Veranstaltungen
E-Mail: tangerding.buga2023@mannheim.de

Marie Weber

Marketing | Kultur | Veranstaltungen
E-Mail: weber.buga2023@mannheim.de

Katja Dorongov

Marketing | Kultur | Veranstaltungen
E-Mail: dorongov.buga2023@mannheim.de

Frei­raum | Aus­stel­lungs­kon­zep­ti­on

Stefan Häffner

Leitung Freiraum | Ausstellungskonzeption
E-Mail: stefan.haeffner@mannheim.de

Sabine Andresen

Freiraum | Ausstellungskonzeption
E-Mail: andresen.buga2023@mannheim.de

Angelika Strauß

Freiraum | Ausstellungskonzeption
E-Mail: strauss.buga2023@mannheim.de

Franziska Leyer

Freiraum | Ausstellungskonzeption
E-Mail: leyer.buga2023@mannheim.de

Bernhard Wember

Freiraum | Ausstellungskonzeption
E-Mail: bernhard.wember@mannheim.de

Infra­struk­tur | Boden­ma­nage­ment

Volker Jurkat

Leitung Infrastruktur | Bodenmanagement
E-Mail: volker.jurkat@mannheim.de

Andreas Engert

Infrastruktur | Bodenmanagement
E-Mail: andreas.engert@mannheim.de

Chrakhan Ismail

Infrastruktur | Bodenmanagement
E-Mail: ismail.buga2023@mannheim.de

Gärt­ne­ri­sche Aus­stel­lung

Lydia Frotscher

Ausstellungsbevollmächtigte DBG
E-Mail: frotscher.buga2023@mannheim.de